Ter Borch Stichting

De Ter Borch Stichting is een nieuw particulier initiatief opgezet door Daaf Ledeboer en Eva Kleeman. Zes jaar geleden ontstond bij hen het idee om het grote publiek kennis laten maken met verborgen kunstschatten uit de depots van het Rijk, en dat te doen in hun woonplaats Deventer. De twaalfde-eeuwse Bergkerk is dit jaar speciaal hiervoor gerestaureerd en geklimatiseerd.

De stichting is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de bruikleengevende musea en particuliere eigenaren van werken zeer erkentelijk voor de bijzondere samenwerking.

Beeldmateriaal op deze site: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Museum Prinsenhof Delft, Fries Museum Leeuwarden, Fries Scheepvaartmuseum Sneek en NARA.

 

Samenstellers: Rudi Ekkart en Eelke Muller

Curator van de expositie is kunsthistoricus prof. dr. Rudi Ekkart. Hij was van 1990 tot eind 2012 directeur van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie in Den Haag. Sinds 1997 heeft hij als voorzitter van de Commissie Herkomst Gezocht leiding gegeven aan het onderzoek naar de eigenaren van in de Tweede Wereldoorlog geroofde kunstwerken.

De Restitutiecommissie adviseert de minister van OCW over aanvragen. De minister beslist of een claim wordt toegekend of afgewezen. Het nieuwe teruggavebeleid van de Rijksoverheid is gebaseerd op de aanbevelingen van de Commissie-Ekkart. In totaal voeren 162 musea herkomstonderzoek uit naar verwervingen  Daarbij worden zij geadviseerd door de Commissie Museale Verwervingen vanaf 1933, onder leiding van Rudi Ekkart.

Als co-curator treedt op drs. Eelke Muller, historica, werkzaam bij de Restitutiecommissie en auteur van Herkomst Gezocht. het boek Roof en restitutie dat de Ter Borch Stichting publiceerde in het kader van de expositie, is van de hand van Ekkart en Muller.

Bijzonder onderdeel van de expositie is het verhaal van de de roof van de collectie van het Joods Historisch Museum (JHM). Inhoudelijk samensteller van dit onderdeel is Julie-Marthe Cohen, curator bij het JHM. Wij zijn het JHM zeer erkentelijk voor de bruikleen en voor de bijzondere inhoudelijke samenwerking aan onze tentoonstelling.

Voor de pers

Persberichten ontvangen over de tentoonstelling Roofkunst? Meldt u aan als pers. Persberichten zijn ook online te bekijken (zie onderstaande downloads). Extra beeldmateriaal is op aanvraag beschikbaar. De tentoonstelling bezoeken als journalist of blogger? Neem contact op!
Voor persinformatie of aanvullende informatie:

Annelies Jasper-Knol
Marketing & Promotie
T 0570-649959 (keuze 2) of 06-48177244

E-mail: promotie@vvvdeventer.nl

Download persbericht 

Download achtergrondartikel

Download bijschriften

Download afbeelding 1

Download afbeelding 2

Download afbeelding 3

Download afbeelding 4

Download afbeelding 5

Download afbeelding 6

Download afbeelding 7

Download afbeelding 8

Mede mogelijk gemaakt door: